Kraje określone a kraje reprezentowane

Poznaj różnicę między „określonym"krajem pochodzenia a „reprezentowanym"krajem pochodzenia.


Przegląd

Istnieje zauważalna różnica między „określonym"krajem pochodzenia a „reprezentowanym"krajem pochodzenia.

Określony kraj pochodzenia

„Określony kraj pochodzenia"odnosi się do kraju pochodzenia wprowadzonego przez użytkownika dla określonego składnika.

Możesz określić tylko kraj pochodzenia składników, a składnik może mieć tylko jeden określony kraj pochodzenia.

Jeśli dla składnika nie jest ustawiony żaden kraj pochodzenia, podczas przeglądania informacji o kraju pochodzenia zobaczysz komunikat „Nie określono".

W przeciwieństwie do składników, przepisy i pozycje menu „reprezentowały"kraj pochodzenia.

Reprezentowany kraj pochodzenia

„Reprezentowany kraj pochodzenia"odnosi się do kraju, który jest przedstawiony w obiekcie złożonym (przepisie lub elemencie menu).

Oznacza to, że jeden lub więcej elementów w obiekcie ma ten kraj jako kraj pochodzenia.

Ponadto obiekt złożony może mieć reprezentowany jeden lub więcej krajów pochodzenia. Zależy to od kraju pochodzenia każdego z jego składników. Ucz się więcej


Streszczenie

Określony kraj pochodzenia
Reprezentowany kraj pochodzenia
Dane kraju pochodzenia są wprowadzane przez użytkownika
Dane dotyczące kraju pochodzenia są agregowane w oparciu o komponenty
Dotyczy składników
(materiały bazowe)
Dotyczy receptur
(kompozyt, materiały pośrednie)
Dotyczy pozycji menu
(kompozyt, przedmioty na sprzedaż)
Obiekt może mieć więcej niż jeden