Možnosti mase in prostornine za podatke o poreklu

Naučite se razlike med možnostma pogleda mase in prostornine v Fillet Origins.


Ogled možnosti

Podatke o izvoru si lahko ogledate z uporabo merskih enot za maso ali prostornino.

Privzeta nastavitev za ogled podatkov je masa, merska enota pa gram ("g").

Ko je izbrana možnost "Volume", je merska enota mililiter (mL).

Za ogled podatkov o izvoru v različnih načinih preklapljajte med možnostma Masa in Volume.

To je uporabno za primerjavo in kontrastiranje različnih vpogledov v podatke.

Opomba: Morda boste morali določiti pretvorbo ali nastaviti gostoto, če tega še niste storili za ustrezne sestavine. Nauči se več


Podatki o izvoru glede na maso v primerjavi s prostornino

Podatki o izvoru so prikazani drugače, odvisno od izbrane možnosti pogleda.

Masovna možnost

Vsi podatki v zavihku Poreklo bodo organizirani glede na količine surove mase.

Vrstice tabele bodo razvrščene v padajočem vrstnem redu, od največje količine surove mase do najmanjše.

Možnost glasnosti

Vsi podatki na zavihku Izvori bodo organizirani glede na količino neobdelane količine.

Vrstice tabele bodo razvrščene v padajočem vrstnem redu, od največje količine neobdelane količine do najnižje.