Fillet Origins

Fillet Origins ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต้นทาง ตลอดทั้งปัจจัยการผลิต กระบวนการ และผลผลิตต่างๆ ของคุณ

เริ่ม

คำจำกัดความพื้นฐาน

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและคำนิยามใน Fillet Origins

เรียนรู้เพิ่มเติม

กำหนดประเทศต้นทางสำหรับส่วนผสม

เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกประเทศจากรายการรหัสประเทศที่กำหนดอย่างเป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ใน ISO 3166-1:2020

เรียนรู้เพิ่มเติม

การเปรียบเทียบส่วนผสมและวัสดุพื้นฐาน

เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสมหลักสองประเภทและวิธีเลือกประเทศต้นทางสำหรับวัสดุพื้นฐาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งจำเป็น

ตารางข้อมูลสำหรับประเทศต้นทาง

เรียนรู้เกี่ยวกับตารางข้อมูลต่างๆ และข้อมูลเชิงลึกของ Origins

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวเลือกมวลและปริมาตรสำหรับข้อมูลต้นกำเนิด

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างตัวเลือกมุมมองมวลและปริมาตรใน Fillet Origins

เรียนรู้เพิ่มเติม

หน่วยวัดและจุดกำเนิด

เรียนรู้วิธีใช้หน่วยวัดในการคำนวณ Origins และวิธีหลีกเลี่ยงปัญหา

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบุกับประเทศต้นทางที่เป็นตัวแทน

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างประเทศต้นทางที่ "ระบุ"และประเทศต้นทางที่ "เป็นตัวแทน"

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเภทของข้อมูลแหล่งกำเนิด

เรียนรู้เกี่ยวกับคอลัมน์ข้อมูลที่แสดงลักษณะต่างๆ ของข้อมูล Origins และดูดัชนีของคอลัมน์ข้อมูลทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทรัพยากร

รองรับระบบรหัสประเทศ

เรียนรู้เกี่ยวกับ ISO 3166 และการรวมมาตรฐานนี้เข้ากับ Fillet Origins

เรียนรู้เพิ่มเติม

การแปลชื่อประเทศในแอปพลิเคชันเว็บ Fillet

เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลชื่ออย่างเป็นทางการจาก ISO 3166 และวิธีใช้

เรียนรู้เพิ่มเติม

รองรับมาตรฐานรหัสประเทศและการจัดการข้อมูลสำหรับมาตรฐานใหม่

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับ ISO 3166 ใน Fillet Origins และวิธีการจัดการข้อมูลเมื่อมีการเผยแพร่มาตรฐานรหัสประเทศเวอร์ชันใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม