Параметри маси та об’єму для даних походження

Дізнайтеся різницю між параметрами перегляду маси та об’єму в Fillet Origins.


Переглянути параметри

Дані про походження можна переглядати в одиницях вимірювання маси або об’єму.

Стандартним параметром для перегляду даних є маса, а одиницею вимірювання є грами («g»).

Якщо вибрано параметр «Об’єм», одиницею вимірювання є мілілітри (mL).

Перемикайтеся між параметрами «Маса» та «Об’єм», щоб переглядати дані про походження в різних режимах.

Це корисно для порівняння та зіставлення різних аналітичних даних.

Примітка: Можливо, вам знадобиться вказати конвертацію або встановити щільність, якщо ви ще не зробили цього для відповідних інгредієнтів. Вивчайте більше


Дані про походження залежно від маси та об’єму

Дані про походження відображаються по-різному залежно від вибраного параметра перегляду.

Масовий варіант

Усі дані на вкладці «Походження» будуть організовані відповідно до кількості сирої маси.

Рядки таблиці будуть відсортовані в порядку спадання, від найбільшої кількості сирої маси до найменшої.

Варіант гучності

Усі дані на вкладці «Походження» буде впорядковано відповідно до кількості необробленого обсягу.

Рядки таблиці будуть відсортовані в порядку спадання, від найбільшого обсягу вихідного обсягу до найменшого.