Vytiskněte nebo uložte ceny přísad

Svá základní data Fillet si můžete vytisknout pro sebe nebo je sdílet s ostatními.


Přehled

Web
  1. Go to the Vendors tab.
  2. Click the Actions button
  3. Select "Export".
  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.