#

Výpočet nákladů

Vypočítejte výrobní náklady na vaše recepty a předměty na prodej.

Další informace

Zásoby a objednávání

Zašlete objednávky svým dodavatelům. Spravujte ingredience ve svém inventáři.

Další informace
Prepare items for sale.

Připravte položky na prodej

Viz náklady versus zisky. Připravte se na prodej produktů.

Další informace