Vytiskněte nebo uložte recepty

Svá základní data Fillet si můžete vytisknout pro sebe nebo je sdílet s ostatními.


Uložte recept a poté vytiskněte

Web
 1. Na kartě Recepty vyberte recept.
 2. Click the Actions button.
 3. Select "Export". Recept bude exportován do souboru CSV.
 4. Vytiskněte nebo uložte soubor CSV.

Uložte recept jako PDF a poté vytiskněte

Web
 1. Na kartě Recepty vyberte recept.
 2. Click the Actions button.
 3. Select "Print".
 4. Uložit PDF
 5. Vytiskněte nebo uložte soubor PDF.

Odešlete recept a poté vytiskněte

iOS a iPadOS
 1. Na kartě Recepty vyberte recept.
 2. Klepněte na a vyberte možnost Mail Recipe.
 3. Zkopírujte a vložte data z tohoto e-mailu do tabulkového procesoru, jako je Excel, Numbers nebo Tabulky Google. Poté můžete s těmito daty pracovat dále.