Nabídka Kalkulace nákladů

Fillet používá k výpočtu ceny informace o ceně z komponentů položky menu.


Vypočítat cenu položky menu

Fillet používá k výpočtu ceny informace o ceně z komponentů položky menu.

Komponenty menu jsou ingredience a receptury používané v položce menu.


Chybové zprávy

Pokud Fillet nemůže vypočítat cenu pro položku nabídky, zobrazí se chybové zprávy.

Každá chybová zpráva má vysvětlení a možnosti řešení chyby.

Chyba Řešení chyby
Složka v položce menu nemá alespoň jednu cenu Přejděte na tuto složku a vyřešte chybu přidáním ceny.
Recept v položce menu nemá cenu jídla kvůli vlastním chybám v kalkulaci Přejděte na Recept a vyřešte tam chyby.
Složka nebo recept používá nekompatibilní jednotku v položce nabídky Změňte jednotku na kompatibilní jednotku. Můžete také přejít do složky Ingredient nebo Recipe a zadat převod.

Automatické výpočty

Fillet automaticky vypočítá cenu jídla, zisk a výživu položky menu:

Výpočet Podrobnosti
Náklady na jídlo Celkové náklady na komponenty menu (ceny ingrediencí a cena receptury)
Zisk Cena položky menu mínus cena jídla
Výživa Celková výživa složek jídelníčku