Záložka Firemní profil v aplikacích Fillet pro iOS a iPadOS

Přečtěte si, jak nastavit a aktualizovat firemní profil.


Úvod

Záložka Obchodní profil obsahuje obchodní podrobnosti pro aktuálně otevřenou databázi.

Pokud otevřete jinou databázi, na kartě Obchodní profil se zobrazí obchodní podrobnosti pro danou databázi.

Chcete-li otevřít kartu Firemní profil, vyberte kartu Nastavení.

#

Aktualizujte informace o své firmě

Udržujte informace o své firmě aktuální: vyberte „Upravit“ pro provedení změn.

Poznámka: K zobrazení a provádění změn firemního profilu potřebujete připojení k internetu.
#

Po úspěšném uložení změn uvidíte, že karta Firemní profil je aktualizována.

Pokud není aktualizován, došlo k problému při ukládání změn. Měli byste zkontrolovat připojení k internetu a zkusit to znovu.

#