Layers pro položky nabídky

Přečtěte si o datech Layers pro položky nabídky a součásti položek nabídky.


Přehled

Na kartě Nabídka webové aplikace Fillet otevřete kartu Layers a zobrazte následující tabulky:

Tato data jsou užitečná pro širokou škálu účelů, zejména pro sledování hierarchie vnořených komponent.

Tyto pojmy vám mohou být známé, pokud již v mobilních aplikacích používáte funkci „Seznam všech složek“.

Tabulka Layers ingrediencí

Sloupce

Tato tabulka zobrazuje všechny přísady obsažené ve vybrané položce nabídky, včetně přísad v receptech.

Tato tabulka se skládá z následujících sloupců:

 • Přísada
 • Layers

Data

Tato tabulka uvádí následující údaje:

 • Každá ingredience, která je uvnitř ve vybrané položce nabídky.

  (To zahrnuje přísady v dílčích receptech, což jsou recepty ve vybrané položce nabídky.)

 • Řetězec vztahů mezi každou složkou a vybranou položkou nabídky.

  Řetězec vztahů se skládá z vrstev dílčích receptur. Vrstva nejvyšší úrovně je vybraná položka nabídky.

Postřehy

Tato tabulka poskytuje následující informace:

 • Frekvence použití každé složky
  • Podívejte se, jak často se každá ingredience používá ve vybrané položce nabídky a ve kterých vrstvách receptů.
 • Role každé složky ve vnořené hierarchii
  • Získejte přehled o tom, jak se přísady používají v různých kontextech a účelech, v různých pomocných materiálech.
 • Odstraňování problémů
  • Zjistěte všechny složky, které vyžadují řešení problému.
  • Přesně určete, kam vložit základní informace, jako je hustota přísad.

Jednoduché versus složité vztahy

Ingredience v položkách menu

V položce nabídky je přísada často obsažena ve vnořené hierarchii receptů.

Tato hierarchie může být řetězem jednoduchých vztahů nebo složitých vztahů.


Layers receptur

Sloupce

Tato tabulka se skládá z následujících sloupců:

 • Recepty
 • Layers

Data

Tato tabulka uvádí následující údaje:

 • Každý recept, který je uvnitř ve vybrané položce nabídky.

  (To zahrnuje dílčí receptury uvnitř receptů, které jsou uvnitř vybrané položky nabídky.)

 • Řetězec vztahů mezi každým receptem a vybranou položkou nabídky.

  Řetězec vztahů se skládá z vrstev dílčích receptur. Vrstva nejvyšší úrovně je vybraná položka nabídky.

Postřehy

Tato tabulka poskytuje následující informace:

 • Frekvence použití každého receptu
  • Podívejte se, jak často se každý recept používá ve vybrané položce nabídky a ve kterých vrstvách podreceptů.
 • Role každého receptu ve vnořené hierarchii
  • Získejte informace o tom, jak se recepty používají v různých kontextech a účelech, jako pomocný materiál.
  • Prohlédněte si kombinace receptur, jak jsou integrovány do jiných meziproduktů.
 • Odstraňování problémů
  • Zjistěte všechny recepty, které vyžadují vyřešení chyby.
  • Přesně identifikujte, kam vložit základní informace, jako je převod jednotek.

Jednoduché versus složité vztahy

Recepty v položkách menu

V položce nabídky je recept často obsažen ve vnořené hierarchii receptů.

Tato hierarchie může být řetězem jednoduchých vztahů nebo složitých vztahů.


Srovnání s "Seznam všech ingrediencí"

V mobilních aplikacích Fillet poskytuje funkce „Seznam všech ingrediencí“ seznam všech ingrediencí ve vybrané položce menu, včetně ingrediencí obsažených v dílčích receptech.

Layers jsou ještě mocnějším nástrojem: Můžete sledovat hierarchii vnořených komponent, to znamená řetězec vztahů od nejnižší úrovně (komponenta) po nejvyšší úroveň (vybraný objekt). To je užitečné pro kontrolu toho, jak se komponenty používají v různých objektech: různé kombinace, hierarchie, sekvenování atd.

Layers vám také pomáhají efektivněji diagnostikovat a řešit problémy, jako jsou chyby převodu jednotek. Například karta Origins závisí na převodu jednotek na standardní jednotky hmotnosti nebo objemu. Pokud mají některé komponenty problémy s převodem, musí být tyto problémy vyřešeny, než bude možné vypočítat data Origins. V této situaci je karta Layers užitečná pro kontrolu každé součásti ve vybraném objektu a identifikaci, které součásti způsobují problémy.