Nastavte zemi původu přísady

Přečtěte si o výběru země ze seznamu oficiálně přidělených kódů zemí definovaných v ISO 3166-1:2020.


Země původu

Pro každou surovinu (základní materiál) můžete zadat pouze jednu zemi původu.

Tato funkce je dostupná pouze ve webové aplikaci Fillet .

Ve webové aplikaci Fillet poskytuje seznam zemí pro každou zemi následující informace:

 1. Název státu

  Toto je překlad oficiálního anglického názvu z ISO 3166 do jazyka, který používáte pro webovou aplikaci Fillet .

 2. Název země (oficiální)

  Toto je oficiální anglický název z ISO 3166.

 3. Alfa-2 kód

  Toto je oficiální dvoupísmenný kód země z ISO 3166.

 4. Číselný kód

  Toto je oficiální třímístný číselný kód země z ISO 3166.

Název země se mění v závislosti na používaném jazyce. Webová aplikace Fillet poskytuje pro vaše pohodlí přeložený název. Může být například obtížné vybrat zemi na základě jejího anglického názvu nebo kódu země.

Přesné shody s ISO 3166 ve webové aplikaci Fillet naleznete v číselném kódu, alpha-2 kódu nebo oficiálním anglickém názvu země.