Přihlaste se k organizaci

Můžete být členem jedné nebo více organizací.

Pokud jste správce, jste také členem organizace.

Můžete být také správcem více než jedné organizace.


Pokud jste členem pouze jedné organizace

Chcete-li se přihlásit ke své organizaci, vyberte název organizace.

Web

 1. Přihlaste se ke svému účtu.
 2. Na panelu nástrojů v horní části obrazovky vyberte toto tlačítko: Přepnout účet
 3. Přejděte dolů na seznam organizací.
 4. Klepněte na název vaší organizace.

iOS a iPadOS

 1. Klepněte na Více a poté na toto tlačítko: Organizace
 2. Klepněte na název vaší organizace.

Poznámka: Pokud vedle názvu vaší organizace vidíte značku zaškrtnutí (✓), znamená to, že jste již ke své organizaci přihlášeni.

Android

 1. Na domovské obrazovce aplikace klepněte na toto tlačítko: Organizace
 2. Klepněte na název vaší organizace.

Poznámka: Pokud na domovské obrazovce vidíte název vaší organizace, znamená to, že jste již ke své organizaci přihlášeni.


Pokud jste členem více než jedné organizace

Zobrazte všechny organizace, ve kterých jste členem, a vyberte organizaci, ke které se chcete přihlásit.

Chcete-li se přihlásit k organizaci, vyberte název organizace.

Web

 1. Přihlaste se ke svému účtu.
 2. Na panelu nástrojů v horní části obrazovky vyberte toto tlačítko: Přepnout účet
 3. Přejděte dolů na seznam organizací.
 4. Klepněte na název organizace, ke které se chcete přihlásit.

iOS a iPadOS

 1. Klepněte na Více a poté na toto tlačítko: Organizace
 2. Klepněte na název organizace, ke které se chcete přihlásit.

Poznámka: Pokud vedle názvu této organizace vidíte značku zaškrtnutí (✓), znamená to, že jste již v dané organizaci přihlášeni. Pokud vedle názvu jiné organizace vidíte značku zaškrtnutí (✓), znamená to, že jste přihlášeni k této jiné organizaci.

Android

 1. Na domovské obrazovce aplikace klepněte na toto tlačítko: Organizace
 2. Klepněte na název organizace, ke které se chcete přihlásit.

Poznámka: Pokud na domovské obrazovce vidíte název této organizace, znamená to, že jste již k této organizaci přihlášeni. Pokud na domovské obrazovce vidíte název jiné organizace, znamená to, že jste k této jiné organizaci přihlášeni.