Hồ sơ doanh nghiệp

Phần Hồ sơ doanh nghiệp của Fillet được thiết lập nhanh chóng và dễ dàng. Đây cũng là một phần quan trọng trong các tính năng Đơn hàng và Bán hàng của Fillet.


Giới thiệu

Hồ sơ doanh nghiệp của bạn là nơi lưu trữ thông tin doanh nghiệp của bạn.

Thông tin doanh nghiệp của bạn cho phép bạn sử dụng các tính năng Fillet như Bán hàng, Đơn đặt hàng, Khám phá, v.v.

Khi bạn gửi đơn đặt hàng đến một đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp, họ cũng sẽ nhận được thông tin trong Hồ sơ doanh nghiệp của bạn.

Mẹo:

Để nhanh chóng thiết lập Hồ sơ doanh nghiệp của bạn, chỉ cần nhập tên doanh nghiệp và số điện thoại của bạn.

#

Tổng quan Thiết lập Hồ sơ doanh nghiệp

Đây là thông tin chung về doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, v.v.

Tìm hiểu thêm

Địa điểm kinh doanh

Đây là vị trí của bạn được đánh dấu bằng ghim trên bản đồ. Điều này cho khách hàng của bạn thấy nơi họ có thể tìm thấy doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm

trang web miễn phí Xuất bản thực đơn của bạn trực tuyến.

Fillet cung cấp cho bạn một trang web miễn phí (menu.show) nơi bạn có thể liệt kê các món trong thực đơn và giá của mình.

Khi bạn chia sẻ thực đơn của mình trực tuyến bằng menu.show, khách hàng của bạn có thể xem thông tin liên hệ doanh nghiệp của bạn một cách thuận tiện.

Bạn có thể sử dụng tính năng Bán hàng của chúng tôi để quản lý đơn đặt hàng từ khách hàng.

Thực đơn mẫu

Tùy chọn bán hàng

Đây là các tùy chọn của bạn cho tính năng Bán hàng của chúng tôi. Cho khách hàng biết các tùy chọn nhận hàng hoặc giao hàng của bạn và đặt thuế suất.

Tìm hiểu thêm