Đặc trưng

tính toán chi phí

Xem chi phí lao động và chi phí thực phẩm cho công thức nấu ăn và các món trong thực đơn.

Tìm hiểu thêm

Hàng tồn kho

Cập nhật hàng tồn kho bằng cách quét mã vạch ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Tìm hiểu thêm

đơn đặt hàng

Gửi đơn đặt hàng cho nhiều nhà cung cấp cùng một lúc.

Tìm hiểu thêm

dinh dưỡng

Xem dinh dưỡng của công thức nấu ăn và các món trong thực đơn cho 38 chất dinh dưỡng.

Tìm hiểu thêm

Nhập dữ liệu giá

Nhập dữ liệu giá từ một tệp được lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Tìm hiểu thêm
A photo of food preparation.