Địa điểm kinh doanh

Đánh dấu vị trí của bạn bằng ghim trên bản đồ. Điều này cho khách hàng của bạn thấy nơi họ có thể tìm thấy doanh nghiệp của bạn.


Thả ghim

Android
 1. Chuyển đến Hồ sơ doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấn vào Đặt vị trí để mở bản đồ.
 3. Trong bản đồ, thả một ghim.
 4. Nhấn vào Đặt vị trí để lưu mã pin của bạn.

  Nếu ghim không ở đúng vị trí bạn muốn, hãy chạm vào Đặt lại để xóa ghim đó và thả ghim mới.

 5. Quay lại Hồ sơ doanh nghiệp của tôi. Bạn sẽ thấy vị trí địa lý của mình.

  Ví dụ: N34°42'5.29704" E135°29'51.71172

 6. Cuộn xuống cuối Hồ sơ doanh nghiệp của tôi rồi nhấn vào Lưu thay đổi.

Xóa ghim

Android
 1. Chuyển đến Hồ sơ doanh nghiệp của tôi. Bạn sẽ thấy vị trí địa lý của mình.

  Ví dụ: N34°42'5.29704" E135°29'51.71172

 2. Nhấn vào Xóa vị trí.
 3. Cuộn xuống cuối Hồ sơ doanh nghiệp của tôi rồi nhấn vào Lưu thay đổi.