Xuất bản và bán

Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng.

Quảng bá thương hiệu của bạn và tăng doanh số bán hàng từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B).


Việc bán hàng (B2C)

Sử dụng Bán hàng để kết nối doanh nghiệp của bạn với khách hàng của bạn:

 • Xuất bản thực đơn của bạn trực tuyến.
 • Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng.
 • Quản lý đơn hàng cho đến khi bán xong.

Bắt đầu với Bán hàng

Fillet không thu phí bán hàng, xử lý thanh toán hoặc xử lý giao hàng.

Bán hàng không yêu cầu đăng ký Fillet .

Tìm hiểu cách thiết lập Bán hàng

Bán sỉ (B2B)

Giúp các doanh nghiệp khác sử dụng Fillet kết nối với bạn và khám phá các sản phẩm của bạn.

 • Quảng bá thương hiệu của bạn và tăng doanh số bán hàng từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B).
 • Cải thiện khả năng hiển thị doanh nghiệp của bạn trong khu vực của bạn và ở nước ngoài bằng cách tham gia cộng đồng Fillet toàn cầu.
 • Để tham gia, hãy tạo hồ sơ doanh nghiệp của bạn trong Hồ sơ doanh nghiệp của tôi.
iOS và iPadOS
 1. Chuyển đến Thêm, sau đó chọn Hồ sơ doanh nghiệp của tôi > Bán buôn và bật nút chuyển.
 2. Nhấn vào Lưu.
Android
 1. Chuyển đến Hồ sơ doanh nghiệp của tôi.
 2. Trong Hồ sơ doanh nghiệp của tôi, bật (1) Liệt kê doanh nghiệp cho trên tùy chọn Fillet .

  Nếu bạn muốn hiển thị giá các mặt hàng của mình, hãy bật (2) Công khai giá cho các sản phẩm trên tùy chọn Fillet . Cả hai tùy chọn phải được bật.

 3. Cuộn xuống cuối Hồ sơ doanh nghiệp của tôi rồi nhấn vào Lưu thay đổi.
Tìm hiểu thêm về Khám phá.