Cài đặt ngôn ngữ và vùng cho ứng dụng web Fillet

Tìm hiểu cách chọn ngôn ngữ chính xác cho ngôn ngữ và khu vực của bạn.

Đi tới Cài đặt ứng dụng web Fillet

Giới thiệu

Ứng dụng web Fillet hỗ trợ hơn 500 tổ hợp ngôn ngữ và khu vực.

Một miền địa phương là sự kết hợp giữa một ngôn ngữ và một khu vực.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng web Fillet ở ngôn ngữ mong muốn của mình, ngay cả khi ngôn ngữ của bạn được áp dụng cho nhiều vùng.
#

Chọn một ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng theo cách thủ công và sửa đổi cài đặt này bất cứ lúc nào. Điều này mang lại khả năng kiểm soát và tính linh hoạt đối với trải nghiệm người dùng của bạn trong ứng dụng web Fillet .


Ngôn ngữ có nhiều vùng

Nếu bạn muốn sử dụng ngôn ngữ áp dụng cho nhiều vùng, chỉ cần chọn ngôn ngữ phù hợp với vùng của bạn.

Ứng dụng web Fillet sẽ định dạng và hiển thị thông tin dựa trên khu vực của bạn, bằng ngôn ngữ bạn đã chọn.

Để có thêm tùy chỉnh, bạn có thể đặt tùy chọn của mình cho loại tiền tệ. Để sử dụng đơn vị tiền tệ khác với khu vực bạn đã chọn, chỉ cần quản lý cài đặt đơn vị tiền tệ của bạn. Tìm hiểu thêm

#