Nhãn

Tạo nhãn xuất xứ cho các sản phẩm thực phẩm.

Chuẩn bị bán cho người tiêu dùng tại cửa hàng, chợ hoặc trực tuyến.

Lưu giữ hồ sơ để tuân thủ luật ghi nhãn thực phẩm.

Thiết lập và bắt đầu

hướng dẫn

Châu Úc

Tìm hiểu cách Fillet hỗ trợ dán nhãn quốc gia xuất xứ Úc ("CoOL") cho các mặt hàng thực phẩm bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Hoa Kỳ (the)

Tạo nhãn xuất xứ cho các sản phẩm thực phẩm.

Tìm hiểu thêm

Nước Ý

Chuẩn bị bán cho người tiêu dùng tại cửa hàng, chợ hoặc trực tuyến.

Tìm hiểu thêm

Nhật Bản

Lưu giữ hồ sơ để tuân thủ luật ghi nhãn thực phẩm.

Tìm hiểu thêm