Các câu hỏi thường gặp

Giới thiệu về Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp

Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp là gì?

Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp là một dịch vụ dành cho khách hàng Fillet mua hàng. Dịch vụ này bao gồm từ hỗ trợ kỹ thuật và cách ly sự cố cho các ứng dụng Fillet , đến chẩn đoán và khắc phục sự cố phần mềm, đến triển khai và tích hợp. Hỗ trợ kỹ thuật cho tài khoản và cài đặt tài khoản cũng có sẵn.

Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp có những ngôn ngữ nào?

Hiện tại, tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất có sẵn cho Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp.

Làm cách nào để mua Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp?

Đăng nhập vào tài khoản Fillet của bạn để bắt đầu quá trình.