Možnosti Hmotnost a Objem pro data Origins

Naučte se rozdíl mezi možnostmi zobrazení hmoty a objemu v Fillet Origins.


Zobrazit možnosti

Údaje o původu lze zobrazit pomocí jednotek hmotnosti nebo objemu.

Výchozí nastavení pro prohlížení dat je hmotnost a měrnou jednotkou jsou gramy ("g").

Když je vybrána možnost "Volume", jednotka měření jsou mililitry (mL).

Chcete-li zobrazit data Origins v různých režimech, přepínejte mezi možnostmi Mass a Volume.

To je užitečné pro porovnávání a kontrast různých statistik dat.

Poznámka: Možná budete muset zadat převod nebo nastavit hustotu, pokud jste tak již neučinili pro příslušné přísady. Zjistěte více


Pochází data podle hmotnosti versus objemu

Data Origins se zobrazují odlišně v závislosti na tom, kterou možnost zobrazení vyberete.

Hromadná varianta

Všechna data na záložce Origins budou uspořádána podle množství surové hmoty.

Řádky tabulky budou seřazeny v sestupném pořadí, od nejvyššího množství surové hmoty po nejnižší.

Možnost hlasitosti

Všechna data na kartě Origins budou uspořádána podle množství surového objemu.

Řádky tabulky budou seřazeny v sestupném pořadí, od nejvyššího množství surového objemu po nejnižší.