Specifikované versus zastoupené země

Naučte se rozdíl mezi „určenou“ zemí původu a „zastupovanou“ zemí původu.


Přehled

Mezi „určenou“ zemí původu a „zastoupenou“ zemí původu je výrazný rozdíl.

Zadaná země původu

„Specifikovaná země původu“ označuje zemi původu, kterou uživatel zadal pro konkrétní přísadu.

Pro přísady můžete zadat pouze zemi původu a přísada může mít pouze jednu specifikovanou zemi původu.

Pokud není pro přísadu nastavena žádná země původu, zobrazí se při prohlížení informací o zemi původu zpráva „Není specifikováno“.

Na rozdíl od ingrediencí mají recepty a položky menu „zastoupenou“ zemi původu.

Zastupovaná země původu

"Reprezentovaná země původu" označuje zemi, která je zastoupena ve složeném objektu (recept nebo položka nabídky).

To znamená, že jedna nebo více součástí v předmětu má tuto zemi jako zemi původu.

Složený předmět může mít rovněž zastoupenu jednu nebo více zemí původu. To závisí na zemi původu každé z jejích součástí. Zjistěte více


souhrn

Specifikovaná země původu
Zastupovaná země původu
Údaje o zemi původu zadává uživatel
Údaje o zemi původu jsou agregovány na základě komponent
Platí pro přísady
(základní materiály)
Platí pro receptury
(kompozit, polotovary)
Platí pro položky nabídky
(kompozit, položky na prodej)
Objekt může mít více než jeden